Friday, 29 June 2012

രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പൊയിലിലെ ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ

 പുതിയ  അധ്യയനവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംത്യ് പ്തരാണ്.പ്രവേശനോത്സവദിവസം ഉണ്ടായ ആവേശവും,കൂട്ടായ്മയും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുതന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം..ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടയായി സംഘടിപ്പിക്കാനും,നടന്ന കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്..ജൂൺ രണ്ടാം വാരത്തിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത രക്ഷാകർത്യ് സംഗമത്തിലെ
 പൂർണപങ്കാളിത്തം നൽകിയ ആവേശം ചെറുതല്ല.ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ഒരുവർഷത്തെ അക്കാദമിക ലക്ഷ്യം രക്ഷിതാക്കൾക്കു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.അത് നേടിയെടുക്കാനാവശ്യമായ പരിപൂർണ  സഹകരണം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു വായനാവാരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ യോഗങ്ങളിലെ മികച്ച പങ്കാളിത്തവും ചർച്ചയും.
 സാമ്പ്രദായികരീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത സി.പി.ടി.എ യോഗങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു.എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടി എൺപതുശതമാനം പേരാണ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന റിപ്പോർട്ട് പി. ടി. എ  യോഗത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു,  “ഇതേരീതിയിൽ  ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ  യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അടുത്ത യോഗത്തിലെ പങ്കാളിത്തം നൂറുശതമാനം ആയി ഉയരും.” അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സ് എടുക്കുന്നത് നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു.ക്ലാസ്സിൽ തന്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണവും,പ്രകടനവും കാണാനും അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ‍ടെ രൂപപ്പെട്ട ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.
                സമയക്ലിപ്തതയോടെ യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.രണ്ടുമണിമുതൽ നാലുമണിവരെയായിരുന്നു യോഗസമയം.ക്യ് ത്യസമയത്ത് എത്തിയ ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാത്ത് നേരം കളയാതെ, നേരെ ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ കയറി ഇരിക്കാം..അവിടെ അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ്സ്നടക്കുകയായിരിക്കും..അതു കാണാം. കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട സ്കിറ്റുകൾ,നാടൻപാട്ടുകൾ,ലഘു നാടകം,സംഭാഷണം......എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ അധ്യാപകനും കുട്ടികളും ചേർന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും..ഒപ്പം വായനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവും.ആറം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചുമിടുക്കി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ‘വാഴക്കുല’രക്ഷിതാക്കൾക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി..
..ഏഴാം തരത്തിൽ വിനോദ്മാഷും,ആറാം  തരത്തിൽ രാകേഷ്മാഷും എടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളും,അഞ്ചാംതരത്തിൽ ഹരിനാരായണൻ മാഷ് എടുത്ത ഹിന്ദി ക്ലാസ്സും രക്ഷിതാക്കൾക്കു പുതിയ അനുഭവമായി..മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിക്കാതെ  തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് പകർന്നു നൽകാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകരിച്ചു.
 ...കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ‘യുറീക്ക’ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ എഴുതാനാകുമെന്ന് വിനോദ്മാഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും വിശ്വാസമായില്ല.അടുത്ത യോഗത്തിനു വരുമ്പോൾ നേരിൽകണ്ട് ബോധ്യപെടാൻ അവസരം ഒരുക്കാമെന്ന് മാഷ് ഉറപ്പുനൽകി.
.                       ..വായനാശീലം വളർത്താനായി നാലിലാംകണ്ടം യു.പി.സ്കൂളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ‘വായനയുടെ വസന്തം’ എന്ന വായനാസാമഗ്രി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ വായനാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സ്വതന്ത്രവായനക്കാരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സാമഗ്രികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകർ വ്യക്തമാക്കി..
 .


 മൂന്നാംക്ലാസ്സിൽ സുരേഷ് മാഷും കുട്ടികളും നാടൻ പാട്ടും,അഭിനയവും,വായനയും ഒക്കെയായി മുന്നേറിയപ്പോൾ,രക്ഷിതാക്കൾക്കും നല്ല താൽ‌പ്പര്യം.കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചകങ്ങൾ വെച്ച് വിലയിരുത്താനും മാത്യ് കാ വായന നടത്താനും അവർ തയ്യാറായി. തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വായന മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാനും ഇത് സഹായകമായി.


 യു.പി.ക്ലാസ്സുകളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പോയി രക്ഷിതാക്കളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.പ്രധാനാധ്യാപകൻ മുഴുവൻ യോഗങ്ങളിലും നേരിട്ടു പോയി സ്കൂളിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു.ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതും ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു.തീർച്ചയായും അതുണ്ടാകുമെന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2 comments:

  1. ക്ലാസ് പിടിഏ ശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ..ആശംസകൾ

    ReplyDelete
    Replies
    1. തീർച്ചയായും..കൂടുതൽ നന്നായിത്തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും..അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദേശങ്ങളും തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

      Delete